Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
rof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika JLF UK a UNM Martin
MUDr. Ing. Monika Kuzma, MBA
Urologická klinika JLF UK a UNM Martin
Komplexný pohľad na liečbu metastatického hormonálne senzitívneho karcinómu prostaty
MUDr. Radovan Barila, PhD.
Svet zdravia, a. s., Nemocnica Michalovce
Súčasné možnosti a pohľad na liečbu kastračne refraktérneho metastatického karcinómu prostaty
MUDr. Pavol Lukačko
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Branislav Obšitník, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Alžbeta Molnárová
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Brachyterapia karcinómu prostaty
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ, a. s., Košice a Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku
Optimalizácia rádioterapie karcinómu prostaty s vysokým rizikom
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Urologická klinika, SZU FNsP FD Roosevelta Banská Bystrica
Chirurgická liečba karcinómu prostaty
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Filip Kohútek, PhD.
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
Anti-EGFR liečba pri kolorektálnom karcinóme: aká je jej úloha v súčasnosti a budúcnosti?
MUDr. Martin Griger, FIPP
EuroPainClinics, Bratislava
MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD.
EuroPainClinics, Bardejov
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Simona Rapčanová
EuroPainClinics, Bardejov, Jagiellonian University – School of Medicine in English, Krakow
MUDr. Hana Kočanová
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Intervenčné techniky v liečbe refraktérnej onkologickej bolesti
KAZUISTIKY
MUDr. Andrea Sysáková
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN, Bratislava
Karcinóm prsníka v gravidite – kazuistika
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Správa z Dní mladých onkológov
Správa z bratislavských onkologických dní LVI. ročník, 19. – 20. september, 2019, Bratislava
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti
Publikujeme v zahraničí
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Klinický inhibítor KRAS (G12C) AMG 510 zvyšuje činnosť protinádorovej imunity
NEKROLÓG
Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Spomienka na prof. MUDr. Ľudovíta Milana Jurgu, DrSc.
created by © zooom.sk s.r.o.