Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Boris Rychlý, PhD.
Cytopathos, s. r. o., Bratislava
MUDr. Marián Švajdler ml.
Šiklův ústav patologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, Bioptická laboratoř, s. r. o., Plzeň
doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH
Neurochirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica ak. L. Dérera, Bratislava
Zmeny v novej klasifikácii nádorov centrálneho nervového systému Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2016
MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
MUDr. Martin Chorváth, PhD.
Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
Terapeutický manažment malígnych gliómov
MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ
Systémová liečba recidívy alebo progresie high-grade gliómov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Miroslav Kotek
Gynkomed spol. s r. o.
Očkovanie proti HPV
MUDr. Hubert Poláček, Ph.D.
Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK Martin
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika UNM a JLF UK Martin
doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc.
Klinika nukleárnej medicíny UNM a JLF UK Martin
Rádium 223Ra v liečbe malígnych nádorov kostí
RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Mgr. Nikola Ďuríková
Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Viola Števurková
Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc.
Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Ľudský mikrobióm a kolorektálny karcinóm
Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
História onkológie v Bratislave
ODBORNÉ PODUJATIA
Správa z bratislavských onkologickýc LIII. ročník, 29. – 30. september, 2016
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Klinika hematoonkologie FN a LF OU, Ostrava
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO – Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Mnohopočetný myelóm: MyKE 2016
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pembrolizumab verzus chemoterapia pre PD-L1 pozitívny nemalobunkový karcinóm pľúc
SPEKTRUM
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
NZZ Hemko, s. r. o., hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava
Monoklonové protilátky v liečbe mnohopočetného myelómu
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova Lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Lucia Stančiaková
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova Lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
Liečba mnohopočetného myelómu
MUDr. Michal Kaščák
Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava
Mgr. Zuzaná Kufová
Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, Masarykova univerzita, Brno, Katedra interních oborů
Mgr. Kateřina Growková
Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Waldenströmova makroglobulinémie v roce 2016: optimalizace imunochemoterapie s cílem minimalizace nežádoucích účinků
created by © zooom.sk s.r.o.