Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Imunoterapia karcinómu pľúc
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Súčasné možnosti imunoterapie v liečbe malígneho melanómu
MUDr. Michal Chovanec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Imunoterapia pri karcinóme obličky
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Peter Tisovský, PhD.
I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Juraj Horváth, PhD.
I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Karol Novorolský
I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Operačná liečba spinálnych metastáz
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.
Oddelenie onkohematológie II, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Súčasné možnosti liečby polyrezistentných nozokomiálnych infekcií
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno, Brno
Gastrointestinální nádory u dětí a adolescentů – rozdíly od GI onkologie dospělých
MUDr. Pavol Lukačko
Oddelenie brachyterapie, Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
Mgr. Jozef Grežďo, PhD.
Oddelenie klinickej rádiofyziky, Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
MUDr. Branislav Obšitník, PhD.
Oddelenie brachyterapie, Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
Nové trendy v brachyterapii prostaty
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Správa z Best of ASCO® Slovakia 2016
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Správa z IX. bardejovských onkologických dní
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s. r. o., Ambulancia bolesti, Prešov
Tapentadol v liečbe nádorovej bolesti
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Správa o činnosti sekcie Geriatrickej onkológie (GO) SOS
Doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD.
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Správa zo schôdze výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Obmedzenia meraní výsledkov hlásených pacientom v onkológii
PARAGRAF
MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ
Znalci pre odvetvie klinická onkológia
created by © zooom.sk s.r.o.