Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné Slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava
Úloha patológa v diagnostike nádorov z neznámeho primárneho ložiska
MUDr. Silvia Jurišová
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Štefan Pörsök
Národný onkologický ústav, Bratislava
Diagnostika nádorov z neznámeho primárneho ložiska
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Systémová liečba nádorov z neznámeho primárneho ložiska
MUDr. Robert Godál
Národný onkologický ústav, Bratislava
Význam biologickej liečby pri malígnom nádore z neznámeho primárneho ložiska
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava
Personalizovaná medicína a nádory z neznámeho primárneho ložiska
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
Laboratórium molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Lenka Baranovičová
Laboratórium molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Mgr. Svetlana Školeková
Laboratórium molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
MUDr. Martin Boháč
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Ústav histológie a embryológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
doc. MUDr. Štefan Polák, CSc.
Ústav histológie a embryológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
Lieková rezistencia sprostredkovaná multipotentnými bunkami
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. prof.
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Rádiologická klinika, s. r. o., Trenčín
IX. ročník medzinárodnej konferencie MAMMO-TRENDY 2013
MUDr. Vladimír Malec, PhD.
Onkologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
X. banskobystrické onkologické dni
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
Mgr. Michaela Fajtová, PhD.
Laboratórium imunológie národov, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie C, NOÚ, Bratislava
Liečba indolentných B-bunkových lymfómov personalizovanou vakcínou BiovaxID
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra Výučbová základňa SZU
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Kvalitatívna analýza postojov a skúseností onkológov, týkajúca sa zbierania pacientom hlásených výsledkov
TÉMA ROKA
MUDr. Andrea Škripeková
Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Malnutrícia u onkologického pacienta – možnosti ovplyvnenia, praktické a etické otázky
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Gabriela Chowaniecová
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Osteoblastický „flare“ efekt pri biologickej liečbe pľúcneho adenokarcinómu
POD LUPOU
MUDr. Alexander Wild
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Liečba relabujúceho a rezistentného mnohopočetného myelómu
created by © zooom.sk s.r.o.