Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Tomáš Šálek
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.
Dermatovenerologická klinika JLF UK, Martinská univerzitná nemocnica, Martin
Diagnostika malígneho melanómu
MUDr. Iveta Andrezalová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Systémová liečba metastatického melanómu
MUDr. Margita Pobijaková
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
Rádioterapia malígneho melanómu
prof. MUDr. Juraj Benca, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie, NOÚ, LF SZU Bratislava
MUDr. Eva Rovenská
Klinika chirurgickej onkológie, NOÚ, LF SZU Bratislava
MUDr. Marian Karaba
Klinika chirurgickej onkológie, NOÚ, LF SZU Bratislava
Chirurgická terapia malígneho melanómu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Karel Kroupa, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Pseudomyxoma peritonei a epiteliálne apendikálne malignity
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie FNsP Skalica
Kastračne rezistentný karcinóm prostaty v roku 2013
MUDr. Silvia Cingelová, PhD.
Onkologická klinika FNsP, Trnava
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Nádorová kachexia – prínosy a riziká nutričnej podpory vo svetle medicíny založenej na dôkazoch
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o, Bratislava
Správa z 18. celoštátnej pracovnej konferencie SEKCAMA, 25. a 26. apríl 2013, Bratislava
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Patrick Palacka, PhD., MPH, MBA
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Tyrozínkinázový inhibítor sunitinib malát
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, NOÚ, 25. 4. 2013
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Danijela Šćepanović, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Margita Pobijaková
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
Ing. Marek Paluga, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Michaela Rybnikárová
ORL ambulancia polikliniky NOÚ, Bratislava
MUDr. Andrea Masaryková
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
Úloha rádioterapie v liečbe malígneho melanómu v nosovej dutine a v nosohltane – kazuistika
POD LUPOU
doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
MUDr. Eva Bojtárová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
MUDr. Ľubica Roziaková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
MUDr. Zdenka Štefániková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek pre mnohopočetný myelóm
Vysokodávkovaná chemoterapia s podporou krvotvorných kmeňových buniek samotného chorého sa považuje za štandard u mladších chorých vo veku do 65 rokov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom. No 10-ročné prežívanie bez choroby sa pozoruje iba u niekoľkých chorých. Hlavnou príčinou relapsu je neschopnosť chemoterapie eradikovať všetky myelómové bunky. Nižší výskyt relapsu a dlhšie trvanie remisie sa pozoruje po alogénnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek hlavne vďaka reakcii štepu proti myelómovým bunkám. Použitie alotransplantácie s myeloablatívnym prípravným režimom limituje vysoké riziko peritransplantačnej mortality (30 až 60 %) aj u mladých chorých v dobrej kondícii. Kombinácia cytoredukčnej autotransplantácie s alogénnou transplantáciou znížila mortalitu v súvislosti s transplantáciou približne na 15 %. Avšak vyšší výskyt relapsov spôsobuje, že celkové prežívanie nie je dlhšie s nemyeloablatívnym prípravným režimom pred HLA-identickou súrodeneckou transplantáciou.
Kľúčové slová: autológna transplantácia krvotvorných kmeňových buniek, tandemová autotransplantácia, prípravný režim s redukovanou intenzitou, reakcia štepu proti myelómu.

Hematopoietic stem cell transplantation for multiple myeloma
High-dose chemotherapy with rescue of the bone marrow by an autologous hematopoietic-cell transplant is regarded as the standard of care for newly diagnosed myeloma patients under 65 years of age. However, few patients who undergo the procedure are free of the disease for more than 10 years. Recurrences are due primarily to the failure of the chemotherapy to eradicate all myeloma cells. Lower relapse rates and longer remissions have been reported after allogeneic stem-cell transplants, presumably because of the graft versus-myeloma effects. The high risk of transplant-related mortality (30 to 60%) among young, medically fit patients has limited the use of allotransplants with myeloablative conditioning. Combining a cytoreductive autograft with a nonmyeloablative allograft has lowered transplant-related mortality to approximaterly 15%. But overall survival is not longer with nonmyeloablative conditioning for HLA-identical sibling transplant due to higher relapse incidence.
Key words: autologous hematopoietic stem cell transplantation, tandem autotransplant, reduced intensity conditioning, graft versus myeloma effect.
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o – Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
Súčasné možnosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transplantáciu
created by © zooom.sk s.r.o.