Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
VOÚ, a. s. Košice
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Feochromocytóm a paraganglióm
MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Zriedkavé nádory hlavy a krku
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zriedkavé karcinómy pľúc
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. René Hako
Klinika rádiodiagnostiky a NM, Univerzitná nemocnica L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
MUDr. Ivana Gulová
Oddelenie rádiodiagnostiky, NsP Trebišov
Úloha CT irigografie v onkológii
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Zuzana Hlavatá, PhD.
Interná klinika NOÚ, Bratislava
24th International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), Paris
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové
RNDr. Alena Tichá, Ph.D.
Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Metabolické základy nádorové kachexie a nutriční farmakologie
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNsP a LF UK, Bratislava
Ing, Martin Čermák
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Andrej Čižmár
Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Luďka Wlachovská
Oddelenie patologických novorodencov, 1. detská klinika, DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Oksana Fabri
Oddelenie laboratórnej medicíny, DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Darina Buzássyová
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, DFNsP a LF UK, Bratislava
RNDr. Michaela Leitnerová
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Špecifiká diagnostiky a liečby leukémií v novorodeneckom veku
POD LUPOU
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie B, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie B, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Lucia Copáková
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Prognostické ukazovatele a význam odpovede na liečbu pri mnohopočetnom myelóme
created by © zooom.sk s.r.o.