Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSC.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, a. s., Košice
Inflamatórny karcinóm prsníka
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Profylaktické výkony u žien s mutáciou
doc. MUDr. Viera Lehotská
II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Katarína Rauová, PhD
II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Vákuová mamotómia – nový trend v histologizácii nehmatných prsníkových lézií
RNDr. Michal Konečný
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Miriam Milly, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Katarína Závodná, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Ing. Ľudmila Vavrová, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Iveta Mlkvá
Oddelenie klinickej genetiky UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Molekulárno-genetická diagnostika hereditárneho karcinómu prsníka/ovárií: výsledky testovania mutácií v génoch BRCA1 a BRCA2
MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Katedra radiačnej onkológie SZU a Onkologického ústavu sv. Alžbety
MUDr. Andrea Ligačová
Katedra radiačnej onkológie SZU a Onkologického ústavu sv. Alžbety
Rádioterapia karcinómu prsníka
MUDr. Alena Kállayová
Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety, s. r. o, Bratislava
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Mamografický skríning rakoviny prsníka: Zníženie mortality o 30 %
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Andrea Škripeková
Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Nádorová kachexia z pohľadu novej definície
MUDr. Alica Lužáková
I. ORL klinika LF UK, UNB, Nemocnica sv. CaM a SZU, Bratislava
MUDr. Michal Rosoľanka
I. ORL klinika LF UK, UNB, Nemocnica sv. CaM a SZU, Bratislava
prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
I. ORL klinika LF UK, UNB, Nemocnica sv. CaM a SZU, Bratislava
MUDr. Peter Hlavčák, PhD.
Histopatológia, a. s., Bratislava
Slizničný malígny melanóm v ORL oblasti
Mgr. Zuzana Adamčíková
Ústav experimentálnej onkológie, SAV, Bratislava
Ing. Mgr. Katarína Hainová
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie, SAV, Bratislava
MUDr. Vladimír Holec
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Viola Števurková
doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc.
Ústav experimentálnej onkológie, SAV, Bratislava, Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Súčasný pohľad na familiárnu adenomatóznu polypózu (FAP)
MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej onkológie a hematológie LF UK a DFNsP, Bratislava
RNDr. Imrich Hikkel, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, NOU, Bratislava
RNDr. Martina Hikkelová
Oddelenie lekárskej genetiky, NOU, Bratislava
MUDr. Zuzana Šubová
Klinika detskej onkológie a hematológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Andrej Čižmár
Klinika detskej onkológie a hematológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Daniela Sejnová
Klinika detskej onkológie a hematológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika detskej onkológie a hematológie DFN, Banská Bystrica
Význam monitorovania minimálnej reziduálnej choroby pri detskej akútnej lymfoblastovej leukémii
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, NOÚ, 22. 3. 2012
Publikujeme v zahraničí
TÉMA ROKA
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
Oddelenie klinickej hematológie a transfúziológie Internej kliniky NOÚ Bratislava
MUDr. Lucia Copáková
Oddelenie lekárskej genetiky NOÚ Bratislava
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfúziológie Internej kliniky NOÚ Bratislava
Mgr. Michaela Leitnerová
Oddelenie lekárskej genetiky NOÚ Bratislava
Diagnostika chronickej myelocytovej leukémie
created by © zooom.sk s.r.o.