Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Peter Múdry, Ph.D.
Klinika dětské onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice
Kostní nádory
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava, Ústav súdneho lekárstva LF UK a UDZS, Bratislava
Histopatológia nádorov kostí
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Klinika dětské radiologie, FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
MUDr. Jan Křístek, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
Zobrazovací metody v diagnostice kostních nádorů
MUDr. Dagmar Adámková Krákorová
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno, Komise pro nádory měkkých tkání a skeletu (KMST), Brno
Léčba kostních sarkomů z pohledu onkologa
MUDr. Andrej Švec, PhD.
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Detská ortopedická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ján Paukovic, CSc.
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Juraj Hucko, PhD.
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava
Pohľad ortopéda na diagnostiku a liečbu kostných nádorov
MUDr. Peter Múdry, Ph.D.
Klinika dětské onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno
Cílená terapie u kostních sarkomů
MUDr. Jozef Dolinský
Klinika klinickej onkológie, interné oddelenie E, Národný onkologický ústav, Bratislava
Biologická liečba kolorektálneho karcinómu
MUDr. Ildikó Lichvárová
OAIM, Národný onkologický ústav, Bratislava
Parenterálna výživa u malnutričných pacientov
MUDr. Ján Rajec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
Protinádorová liečba u pacientov s renálnou insuficienciou
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
The 13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 14. 04. 2011
Editor rubriky: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry - Charakteristické znaky karcinómu: ďalšia generácia
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Adámková Krákorová
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Jíří Tomášek
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Štěpán Tuček
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Pavel Janíček
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Jaromír Černý
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
Léčba nádorů skupiny Ewingova sarkomu dospělých – atypická kazuistika 53letého pacienta
Nádory skupiny Ewingova sarkomu/PNET jsou velmi agresivní primární kostní sarkomy, nejčastěji se vyskytující u děti a adolescentů mezi 4. – 15. rokem věku. Devadesát procent pacientů je mladších 20 let, nad 40 let věku se vyskytují zřídka. Prognóza je špatná s 5letým přežitím 55 – 70 % u lokalizované formy onemocnění, u metastatické formy nepřevyšuje 20 %. Léčba by měla být vedena na základě rozhodnutí zkušeného multioborového týmu. Uvádíme kuriózní kazuistiku 53letého pacienta.
Kľúčové slová: Ewingův sarkom/PNET, multimodální léčba, přežití.

Therapy for Ewing´s Family of Tumours in adults – a case report of 53 years old patient
Ewing´s sarcoma, a highly malignant primary bone tumour, is most frequently observed in children and adolescents, aged 4 – 15 years. 90 % of patients are younger than 20 years. Ewing´s sarcomas are rare in patients over the age of 40 years. Prognosis is poor, with 5-year overall survival of 55 % to 70 % in localized and not exceeding 20 % in primarily metastatic disease. Patients with primary bone cancers should be evaluted by a multidisciplinary team with demonstrated expertise in the management of such patients. We introduce you a curiose case report of 53 years old patient.
Key words: Ewing sarcoma/PNET, multimodal therapy, survival.
created by © zooom.sk s.r.o.