Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná-onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava
Milí čitatelia! - úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine, Martinské bioptické centrum, s.r.o., Martin
Úloha patológa v biologickej liečbe zhubných nádorových ochorení
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Cielená biologická liečba pri karcinóme pľúc – aktuálny stav a perspektívy
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad, s.r.o., Poprad
Biologická a cielená liečba urogenitálnych malignít
MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Gastrointestinálne stromálne tumory
MUDr. Andrej Vranovský, PhD.
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Biologická liečba lymfómov
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
Biologická liečba a chronická myelocytová leukémia
MUDr. Radovan Barilla, PhD.
Odd. onkológie a rádioterapie NsP Štefana Kukuru, Michalovce
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, Košice
Kapecitabín a jeho význam v liečbe pokročilého HER2-pozitívneho karcinómu prsníka
MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
Protinádorová liečba u pacientov s hepatálnou insuficienciou
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
12. Stredoeurópska konferencia o karcinóme pľúc
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Peter Pichňa, CSc.
Roche Slovensko, s.r.o.
Správa z konferencie Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
Zaujímavosti z literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2010: Výročná správa Americkej spoločnosti klinickej onkológie o pokrokoch proti nádorovým ochoreniam
Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, 20. 12. 2010
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Patrik Palacka, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Jana Obertová
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Zuzana Syčová-Milá
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Ján Rajec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim. prof.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Pacientka s metastatickým adenokarcinómom hrubého čreva, liečená chemoterapiou v kombinácii s bevacizumabom
created by © zooom.sk s.r.o.