Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatologická ambulancia OÚsA, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Martina Bobrovská
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a MFN v Martine
MUDr. Eva Minariková, PhD.
Kožná klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK a MFN v Martine
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a MFN v Martine
Diagnostika malígneho melanómu
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Chemoterapia a imunoterapia malígneho melanómu
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia OÚsA, Bratislava
Nemelanómová rakovina kože – etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika a liečba
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Eva Minariková, PhD.
Kožná klinika JLF UK a MFN v Martine
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Martina Bobrovská
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine
Klasifikácia kožných malígnych lymfómov podľa novej klasifikácie SZO (2008)
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Adjuvantná hormónová liečba postmenopauzálnych pacientok
MUDr. Iveta Oravcová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
Akútna promyelocytová leukémia – patogenéza, diagnostika, prognóza (1. časť)
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
Mgr. Petra Tilandyová
Ústav molekulárnej biológie JLF UK a MFN v Martine
RNDr. Zora Lasabová, PhD.
Ústav molekulárnej biológie JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Roman Tomaškin
Urologická klinika JLF UK a FN v Martine
Molekulová patológia karcinómu prostaty (1. časť)
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav s. Alžbety, Bratislava
MUDr. Dušan Malatin
Národný onkologický ústav, Bratislava
SEKCAMA 2009
Euro Melanoma Day 2009
Kožná detská klinika LF UK a DFN, Bratislava
Euro Melanoma Day 2009
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jana Obertová
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ivana Zigová
Pfizer Luxembourg SARL, Bratislava
Skúsenosti z bežnej dennej praxe s exemestanom
MUDr. Marián Streško
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie NsP, Nitra
Manažment metastáz do mozgu pri ovariálnom karcinóme
DISKUSNÉ FÓRUM
Diskusné fórum onkológov
created by © zooom.sk s.r.o.