Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Detská onkologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Úspechy a problémy detskej onkológie
MUDr. Kristína Husáková
Detská onkologická klinika DFNsP, Bratislava
Nefroblastóm – diagnostické problémy a liečba
MUDr. Anna Foltinová CSc.
Detská onkologická klinika DFNsP, Bratislava
MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
Rádiodiagnostická klinika FNsP, Bratislava
MUDr. Ľubica Pružincová
Rádiodiagnostická klinika FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Emil Huraj, CSc.
Klinika detskej ortopédie DFNsP, Bratislava
MUDr. Zlatica Pavlovičová
Rádiodiagnostické oddelenie, DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Detská onkologická klinika DFNsP, Bratislava
Osteonekróza – komplikácia onkologickej liečby v detskom veku
MUDr. Martina Mikesková
Detská onkologická klinika DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Detská onkologická klinika DFNsP, Bratislava
Nádory pečene u detí – prehľad a liečba
MUDr. Pavel Bician
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP a SZU, Banská Bystrica
MUDr. Terézia Stančoková
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP a SZU, Banská Bystrica
Patológia a malígny potenciál teratómov u detí a adolescentov – teoretické základy a patogenéza
doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie LFUK, Bratislava
Neskoré následky protinádorovej liečby v detstve
MUDr. Radovan Barilla, PhD.
Onkologické a rádioterapeutické centrum, NsP Š. Kukuru, Michalovce
MUDr. Zuzana Syčová-Milá
Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
mTOR inhibítory v liečbe pokročilého karcinómu obličky
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
ONKO FÓRUM – SEKCAMA
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
V. Bardejovské onkologické dni
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v onkológii
MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Správa zo schôdze výboru Spoločnosti radiačnej onkológie, rádiobiológie a rádiofyziky
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Čo je optimálny debalkizačný operačný výkon u pacientok s pokročilým karcinómom ovária?
MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
Primárny lymfóm prsníka – prehľad a kazuistiky
DISKUSNÉ FÓRUM
Diskusné fórum onkológov
created by © zooom.sk s.r.o.