Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Detská onkologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Alexandra Kolenová
Detská onkologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
AKÚTNA LYMFOBLASTOVÁ LEUKÉMIA V DETSKOM VEKU – DLHODOBÉ VÝSLEDKY
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIA – EPIDEMIOLÓGIA, ETIOPATOGENÉZA, DIAGNOSTIKA A TERAPIA
Waldenströmova makroglobulinémia je definovaná prítomnosťou monoklonového imunoglobulínu typu IgM a histologickým dôkazom lymfoplazmocytového lymfómu. Podobne ako u iných lymfoproliferatívnych ochorení s nízkym stupňom malignity, aj v liečbe Waldenströmovej makroglobulinémie sa významne uplatňujú purínové analógy, buď v monoterapii alebo v kombinácii s alkylačnými cytostatikami alebo spolu s aplikáciou monoklonových protilátok (rituximab, alemtuzumab). V posledných rokoch sú úspešne testované aj ďalšie nové lieky, ktoré našli uplatnenie aj v liečbe mnohopočetného myelómu (inhibítory proteazómu, inhibítory signálnych ciest). Vysokodávkovanou chemoterapiou s autológnou transplantáciou sa dosahuje vyšší počet celkových odpovedí na liečbu ako s konvenčnou chemoterapiou a je vhodná pre pacientov s pokročilým ochorením, kde zlyhala konvenčná liečba s alkylačnými látkami.
Kľúčové slová: Waldenströmova makroglobulinémia, alkylačné látky, purínové analógy, rituximab a autológna transplantácia krvovorných buniek

WALDENSTRÖM‘S MACROGLOBULINEMIA – EPIDEMIOLOGY, ETHIOPATOGENESIS, DIAGNOSTIC AND TREATMENT
Waldenström‘s macroglobulinemia is characterized by an IgM-expressing lymphoplasmacytoid lymphoma that infiltrates the bone marrow. Therapy is currently reserved for symptomatic patients. There is increasing evidence that purine analogs (PA), and the monoclonal antibody (rituximab, alemtuzumab), active in low-grade lymphoid malignancies are also active in Waldenström‘s macroglobulinemia resistant to alkylating agents. The advances in the biological understanding of Waldenström‘s macroglobulinemia are yielding newer and more targeted therapies for the treatment of this malignancy (proteasome inhibitors, signal inhibitors). High-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation should be considered for all fit patiens with advanced disease where conventional option have failed.
Key words: Waldenström‘s macroglobulinemia, alkylating agents, nukleoside analogues, rituximab, autologous stem cell transplant
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
CHRONICKÁ MYELOIDNÁ LEUKÉMIA – NOVÉ TRENDY V LIEČBE
h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. Onkologická klinika LFUK a Oddelenie klinickej hematológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
DIAGNOSTIKA A LIEČBA INVAZÍVNYCH MYKÓZ U HEMATOONKOLOGICKÝCH PACIENTOV
RNDr. Peter Kaššák
TatraMed spol. s r. o., Bratislava
RNDr. Daniel Vencko
TatraMed spol. s r. o., Bratislava
Mgr. Igor Cerovský, PhD.
TatraMed spol. s r. o., Bratislava
MULTI-MODALITNÁ REGISTRÁCIA A FÚZIA MEDICÍNSKYCH OBRAZOVÝCH DÁT
MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, a.s.
RÁDIOTERAPIA KARCINÓMU PROSTATY
MUDr. Eva Mikušková
OKHT, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
OKHT, Národný onkologický ústav, Bratislava
CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA – BIOLÓGIA, KLINICKÝ OBRAZ A PROGNÓZA (1. ČASŤ)
MUDr. Mária Záňová
Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP, Ružomberok
PROBLEMATIKA MALNUTRÍCIE U PACIENTOV S KOLOREKTÁLNYM KARCINÓMOM (Z POHĽADU ONKOLÓGA)
MUDr. Ján Gyárfáš
Národný onkologický ústav, Bratislava
VYSOKODÁVKOVANÁ CHEMOTERAPIA S AUTOLÓGNOU TRANSPLANTÁCIOU KRVOTVORNÝCH BUNIEK
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Peter Kentoš
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Peter Szépe
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Ondrej Bencúr
Chirurgická klinika ÚVN SNP, Ružomberok
MUDr. Pavol Povinec, PhD.
PET Centrum Biont a. s., Bratislava
MUDr. Mikuláš Pura
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
METASTÁZUJÚCI KARCINÓM PRIŠTÍTNEHO TELIESKA – ZRIEDKAVÁ PRÍČINA PRIMÁRNEJ HYPERPARATYREÓZY
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Marián Streško
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie, NsP Nitra
ESMO KONGRES, 12. – 16. 9. 2008, ŠTOKHOLM
MUDr. Tomáš Šálek a kol.
Interná klinika NOÚ
ESMO KONGRES, ŠTOKHOLM, 12. – 16. 9. 2008, FIRST SLOVAKIAN EXPERIENCE
MUDr. Ján Gyárfáš
Národný onkologický ústav, Bratislava
XV. ČESKO-SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ ZJAZD, SEPTEMBER 2008, ŠPINDLERŮV MLÝN – SPRÁVA ZO SATELITNÉHO SYMPÓZIA
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
ZAUJÍMAVOSTI Z LITERATÚRY - Používanie dezodorantov/antiperspirantov nevytvára riziko karcinómu prsníka
created by © zooom.sk s.r.o.