Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Detská onkologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Alexandra Kolenová
Detská onkologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
AKÚTNA LYMFOBLASTOVÁ LEUKÉMIA V DETSKOM VEKU – DLHODOBÉ VÝSLEDKY
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIA – EPIDEMIOLÓGIA, ETIOPATOGENÉZA, DIAGNOSTIKA A TERAPIA
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
CHRONICKÁ MYELOIDNÁ LEUKÉMIA – NOVÉ TRENDY V LIEČBE
h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. Onkologická klinika LFUK a Oddelenie klinickej hematológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
DIAGNOSTIKA A LIEČBA INVAZÍVNYCH MYKÓZ U HEMATOONKOLOGICKÝCH PACIENTOV
RNDr. Peter Kaššák
TatraMed spol. s r. o., Bratislava
RNDr. Daniel Vencko
TatraMed spol. s r. o., Bratislava
Mgr. Igor Cerovský, PhD.
TatraMed spol. s r. o., Bratislava
MULTI-MODALITNÁ REGISTRÁCIA A FÚZIA MEDICÍNSKYCH OBRAZOVÝCH DÁT
MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, a.s.
RÁDIOTERAPIA KARCINÓMU PROSTATY
MUDr. Eva Mikušková
OKHT, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
OKHT, Národný onkologický ústav, Bratislava
CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA – BIOLÓGIA, KLINICKÝ OBRAZ A PROGNÓZA (1. ČASŤ)
MUDr. Mária Záňová
Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP, Ružomberok
PROBLEMATIKA MALNUTRÍCIE U PACIENTOV S KOLOREKTÁLNYM KARCINÓMOM (Z POHĽADU ONKOLÓGA)
MUDr. Ján Gyárfáš
Národný onkologický ústav, Bratislava
VYSOKODÁVKOVANÁ CHEMOTERAPIA S AUTOLÓGNOU TRANSPLANTÁCIOU KRVOTVORNÝCH BUNIEK
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Peter Kentoš
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Peter Szépe
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Ondrej Bencúr
Chirurgická klinika ÚVN SNP, Ružomberok
MUDr. Pavol Povinec, PhD.
PET Centrum Biont a. s., Bratislava
MUDr. Mikuláš Pura
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
METASTÁZUJÚCI KARCINÓM PRIŠTÍTNEHO TELIESKA – ZRIEDKAVÁ PRÍČINA PRIMÁRNEJ HYPERPARATYREÓZY
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Marián Streško
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie, NsP Nitra
ESMO KONGRES, 12. – 16. 9. 2008, ŠTOKHOLM
MUDr. Tomáš Šálek a kol.
Interná klinika NOÚ
ESMO KONGRES, ŠTOKHOLM, 12. – 16. 9. 2008, FIRST SLOVAKIAN EXPERIENCE
MUDr. Ján Gyárfáš
Národný onkologický ústav, Bratislava
XV. ČESKO-SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ ZJAZD, SEPTEMBER 2008, ŠPINDLERŮV MLÝN – SPRÁVA ZO SATELITNÉHO SYMPÓZIA
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
ZAUJÍMAVOSTI Z LITERATÚRY - Používanie dezodorantov/antiperspirantov nevytvára riziko karcinómu prsníka
created by © zooom.sk s.r.o.