Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Andrea Černá, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Vladimír Šišovský, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
SÚČASNÁ KLASIFIKÁCIA A MORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA NÁDOROV TROFOBLASTU
MUDr. Georgína Kolníková
Alpha medical patológia, s. r. o., Bratislava
MUDr. Peter Kolník
Alpha medical patológia, s. r. o., Bratislava
VÝZNAM LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY ĽUDSKÝCH PAPILOMAVÍRUSOV
doc. MUDr. František Ondriaš, CSc.
Oddelenie patológie pri FN Bratislava Ružinov, Alpha medical patológia, s. r. o.
MUDr. Jana Rampalová
Oddelenie patológie pri FN Bratislava Ružinov, Alpha medical patológia, s. r. o.
MUDr. Petya Marinova
Oddelenie patológie pri FN Bratislava Ružinov, Alpha medical patológia, s. r. o.
Bc. Silvia Orthová
Oddelenie patológie pri FN Bratislava Ružinov, Alpha medical patológia, s. r. o.
MUDr. Andrea Jašková
Oddelenie patológie pri FN Bratislava Ružinov, Alpha medical patológia, s. r. o.
Mgr. Zuzana Gubrij
Oddelenie patológie pri FN Bratislava Ružinov, Alpha medical patológia, s. r. o.
IMUNOHISTOCHEMICKÁ ANALÝZA V KOMPLEXNEJ DIAGNOSTIKE MALÍGNYCH NÁDOROV PĽÚC
MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, NOÚ, Bratislava
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
ÚVOD DO INTERPRETÁCIE KLINICKÝCH ŠTÚDIÍ 3. časť
prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
Neurochirurgická klinika FNsP, Nové Zámky
MANAŽMENT LIEČBY PACIENTOV S NÁDORMI CHRBTICE Z POHĽADU SPINÁLNEHO CHIRURGA
MUDr. Pavel Mazánek
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
prof. MUDr. Jaroslav Šterba, PhD.,
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brn
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Integrovaná laboratoř molekulární cytogeneticky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
doc. RNDr. Renata Veselská, PhD.
Laboratoř nádorové biologie a genetiky, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ NEUROBLASTOMU
MUDr. Markéta Churáčková
Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha
NÁDORY CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO DĚTÍ A MLADISTVÝCH
MUDr. Juraj Detvay, PhD.
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkólogie FN, Nitra
MUDr. Mária Čechová
II. Interná klinika FN, Nitra
VÝZNAM ENTERÁLNEJ VÝŽIVY U ONKOLOGICKÉHO PACIENTA
MUDr. Zuzana Hlavatá
Interná klinika NOÚ, Bratislava
NIEKTORÉ ASPEKTY ADJUVANTNEJ LIEČBY KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU
Kolorektálny karcinóm patrí medzi najčastejšie malignity v oblasti Európy a Severnej Ameriky. Základným kameňom liečby lokalizovaného ochorenia je chirurgický zákrok, v indikovaných prípadoch sledovaný chemoterapiou resp. kombináciou chemoterapie s rádioterapiou. Pre pacientov v III. klinickom štádiu je prínosom začlenenie kombinovanej chemoterapie na báze fluorouracilu a oxaliplatiny do adjuvantných liečebných schém. Pre pacientov v II. klinickom štádiu zostáva úloha adjuvantnej chemoterapie stále kontroverzná, ale v subsete pacientov s vysokým rizikom rekurencie je vhodné zvážiť individuálny benefit. Prebiehajúce randomizované štúdie s adjuvantnou liečbou neustále vyhodnocujú prínos tzv. nových molekúl, ako aj klasických cytostatík, ktoré sa používajú v metastatickom ochorení.
Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, adjuvantná liečba

SOME ASPECTS OF ADJUVANT TREATMENT OF COLORECTAL CANCER
Colorectal cancer is one of the most common cancers in Europe and in North America. Cornerstone of the treatment of localized colorectal cancer is surgical resection followed by chemotherapy or radio-chemotherapy in indicated cases. For patients with Stage III colon cancer recent data have shown efficacy through the combining fluorouracil-based chemotherapy with oxaliplatin into adjuvant treatment program. For patients with Stage II colon cancer, the use of adjuvant chemotherapy remains controversial, but may be appropriate in a subset of individuals at high risk for disease recurrence. Current randomized clinical trials in the adjuvant therapy of colorectal cancer are examining the value of adding agents known to be active in metastatic disease, including those that modify specific molecular targets.
Key words: colorectal cancer, adjuvant treatment
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
VÝZNAM ANALÝZY GÉNOVEJ EXPRESIE V PREDPOVEDI PROGNÓZY A LIEČEBNEJ ODPOVEDE PRI KARCINÓME PRSNEJ ŽĽAZY
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Vladimír Červinka
Chirurgická klinika, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
MUDr. Karel Šťastný
Chirurgická klinika, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Mamologie, s.r.o., Pardubice
MUDr. Lukáš Nechvátal
Chirurgická klinika, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
Chirurgická klinika, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
VÝZNAM IMUNOHISTOCHEMICKÉHO DETEKCI METASTÁZ V SENTINELOVÝCH UZLINÁCH KARCINOMU PRSU
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Marcela Tkáčová
I. onkologická klinika LFUK v Bratislave, Interná onkologická klinika OÚsA
ASCO 2008, SPRÁVA Z MEDZINÁRODNÉHO STRETNUTIA ONKOLÓGOV
MUDr. Marián Streško
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie, FN Nitra
NOVÁ PRVOLÍNIOVÁ LIEČBA METASTATICKÉHO KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU 4TH TH CRC EGFR SYMPÓZIUM, BARCELONA 24. 6. 2008
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
ZAUJÍMAVOSTI Z LITERATÚRY
created by © zooom.sk s.r.o.