Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
INTERNATIONAL MEETING ON INNOVATIVE APPROACHES IN HEAD AND NECK ONCOLOGY,BARCELONA 2007
MUDr. Vladimír Bella
Prsníkové oddelenie OÚSA, Bratislava
SPRÁVA Z 12. CELOŠTÁTNEJ PRACOVNEJ KONFERENCIE SEKCAMA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, 18. – 20. APRÍL 2007
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
SPRÁVA ZO ZASADNUTIA VÝBORU SLOVENSKEJ ONKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, ZO ZAHRANIČNEJ TLAČE
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Veronika Ballová
Národný onkologický ústav, Bratislava
PRIMÁRNE LYMFÓMY CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY
PREHĽADNÉ ČLÁNKY – DIAGNOSTIKA
MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., hosťujúci docent
Rádiodiagnostická klinika Nemocnica akad. L. Dérera, FNsP, Bratislava
PREDOPERAČNÉ MR A CT MOZGOVÝCH NÁDOROV
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
MOŽNOSTI MR V DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKE PEČEŇOVÝCH LÉZIÍ (2. časť)
PREHĽADNÉ ČLÁNKY – LIEčBA
prof. MUDr. Ľudovít Jurga, CSc.
Onkologická klinika FN a Trnavskej univerzity v Trnave
SÚČASNÉ MOŽNOSTI LIEČBY KOSTNÝCH METASTÁZ
MUDr. Peter Kalina, CSc.
II. neurologická klinika FNsP, Bratislava
LIEČBA MALÍGNYCH MOZGOVÝCH NÁDOROV DOSPELÝCH
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP, Bratislava
POSTIHNUTIE CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU PRI HEMATOLOGICKÝCH MALIGNITÁCH
prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
ENDOSKOPICKÁ LIEČBA VČASNÝCH EZOFAGEÁLNYCH NEOPLÁZIÍ
MUDr. Dagmar Sorkovská
Interná klinika OÚSA, Bratislava
CHEMOTERAPIA NÁDOROV HLAVY A KRKU
prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UK a FNsP Bratislava, Bratislava
NOVÉ TRENDY V CHIRURGICKOM LIEČENÍ NÁDOROV MOZGU
DETSKÁ ONKOLÓGIA
MUDr. Terézia Stančoková
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP a SZU, Banská Bystrica
LIEČBA DETSKÝCH NÁDOROV MOZGU
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jozef Šufliarsky
Národný onkologický ústav, Bratislava
KOMPLETNÁ REMISIA PO CETUXIMABE S IRINOTEKANOM V KOMBINÁCII S CHIRURGICKOU LIEČBOU U PREDLIEČENÉHO PACIENTA (CASE REPORT)
created by © zooom.sk s.r.o.