Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Andrej Vondrák
Izotopcentrum, s.r.o., Oddelenie Nukleárnej Medicíny, Nitra
VIII. Nitrianske dni nukleárnej medicíny, 23. – 24. november 2006
MUDr. Radovan Barilla
Oddelenie onkológie a rádioterapie NsP, Michalovce
Správa z X. Košických chemoterapeutických dní, 23. – 24. november 2006
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jan Hudeček, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
Blastická transformace indolentních lymfomů
MUDr. Katarína Kóňová
Rádioterapeutické oddelenie, Nemocnica FORLIFE, n.o., Komárno
Rádioterapia v liečbe nádorov z neznámeho primárneho ložiska
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Možnosti liečby mnohopočetného myelómu
MUDr. Peter Kasan
Oddelenie klinickej onkológie KPaF SZU a FNsP, Bratislava – Ružinov
Biologická liečba nemalobunkového pľúcneho karcinómu
MUDr. Peter Slezák
Gastroenterologická ambulancia, Nemocničná, a.s., Malacky
Minimálne invazívne techniky v liečbe včasných nádorov kolorekta
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Chemoterapia hormonálne refraktérneho karcinómu prostaty
as. MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN MU, Brno
Detská onkológia na prahu 21. storočia – perspektívy, ciele a vízie do budúcnosti
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, a.s., Košice
Nádory pľúc v staršom veku
created by © zooom.sk s.r.o.