Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Radovan Barilla,
Oddelenie onkológie a rádioterapie NsP, Michalovce
MUDr. Tomáš Šálek
Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky z ASCO 2006
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MuDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
Zo zahraničnej tlače - Prvolíniová chemoterapia cisplatina a gemcitabín nasledovaná udržiavacou liečbou gemcitabínom alebo najlepšou podpornou starostlivosťou pri pokročilom nemalobunkovom karcinóme pľúc: štúdia fázy III
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Štefan Galbavý, CSc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Nové „markery a prognostické faktory“ z pohľadu patológa
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava
Význam a postavenie nádorových markerov v skríningu, diagnostike a sledovaní pacientov v onkológii
h. doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Katedra radiačnej onkológie SZU a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Rádioterapia karcinómu prsníka
MUDr. Richard Hrubý, PhD.
Onkologické a rádioterapeutické oddelenie NsP, Žilina
Súčasné trendy externej rádioterapie v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Neoadjuvantná systémová liečba operabilného karcinómu prsníka
MUDr. Jozef Dolinský
Interné oddelenie E, Interná klinika NOÚ, Bratislava
Adjuvantná liečba malígneho melanómu
doc. MUDr. Emília Kaiserová, MUDr. Zuzana Šubová
Detská onkologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Eva Bubánska, MUDr. Terézia Stančoková
Detské onkologické oddelenie DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Irina Oravkinová
Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFNsP, Košice
prof. MUDr. Lukáš Plank, DrSc.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
Incidencia a kurabilita nádorov v detskom veku v Slovenskej republike
prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.
Urologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava – pracovisko Kramáre
Karcinóm prostaty – zásady hormonálnej liečby
MUDr. Kristina Križanová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Zásady paliatívnej liečby v onkológii
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
IV. bardejovské onkologické dni
TEST
Autodidaktický test č. 3/2006
created by © zooom.sk s.r.o.