Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc., MUDr. Ivana Krajčovičová
Onkologická klinika LF UK v Bratislave
Svetlobunkový karcinóm ovária – kazuistika
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
10. stredoeurópska konferencia o rakovine pľúc
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
Zo zahraničnej tlače - Nikotín inhibuje apoptózu indukovanú chemoterapeutikami up-reguláciou XIAP a survivínu
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Juraj Májek
Gastroenterologické oddelenie NOÚ, Bratislava
Význam endoskopickej ultrasonografie v diagnostike karcinómu pankreasu a žlčových ciest
MUDr. Vlasta Kajanovičová
RDG oddelenie MedikaZ, a. s., Bratislava
Možnosti zobrazovacích vyšetrení v diferenciálnej diagnostike solitárnych pľúcnych lézií
doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava
MUDr. Marta Horáková, CSc.
Oddelenie gastroenterologickej diagnostiky, II. interná klinika MFN, Martin
Význam a možnosti ERCP v diagnostike a liečbe chorôb žlčových ciest a pankreasu
MUDr. Sabína Šufliarska, MUDr. Júlia Horáková, MUDr. Ivana Boďová, PhD.
Transplantačná jednotka kostnej drene (TJKD), 2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Transplantácie krvotvorných buniek v pediatrickej onkológii
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno, Česká republika
Adolescenti a mladí dospelí – „zabudnutá“ skupina v onkológii?
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, a. s., Košice
2 000 slov o niektorých problémoch geriatrickej onkológie
MUDr. Karel Kroupa
Chirurgická klinika NOÚ, Bratislava
Chirurgické riešenie metastáz kolorektálneho karcinómu v pečeni
doc. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika UKF a FN, Nitra
Operačná liečba ovariálneho karcinómu.
h. doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Urologické komplikácie pri gynekologických operáciách
MUDr. Jan Hudeček, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
Hodgkinovy lymfomy – současná diagnostika a léčba
MUDr. Radovan Barilla
Oddelenie onkológie a rádioterapie, Nemocnica Štefana Kukuru, n.o., Michalovce
Súčasné možnosti druholíniovej chemoterapie relabujúceho platina refraktérneho
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Klinika stereotaktickej rádiochirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety a VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Stereotaktická rádiochirurgia v liečbe nádorov hlavy a krku
MUDr. Vladimír Bella, MUDr. Dušan Malatin
Národný onkologický ústav, Bratislava
11. celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA
TEST
Autodidaktický test č. 2/2006 .
created by © zooom.sk s.r.o.