Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Juraj Beniak,
Onkologická ambulancia, Poprad
h. doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Karcinosarkóm ovárií – kazuistika
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Tomáš Šálek
Interná klinika NOÚ, Bratislava
2. ročník bojnického workshopu komplexného manažmentu gastrointestinálnych malignít
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, Košice
ESMO BREAST CANCER COURSE: prvýkrát na Slovensku
h. doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Správa z Liptovských dní gynekologickej onkológie
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ivan Pleško, DrSc.
Národný onkologický register SR a ÚZIŠ, Bratislava
Aktuálne globálne a lokálne poznatky a problémy epidemiológie zhubných nádorov
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. Onkologická klinika LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Karcinóm prostaty – epidemiológia, etiológia, diagnostika, klinické prejavy, skríning
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.,
II. Rádiologická klinika LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava
doc. MUDr. Marianna Príkazská, PhD.
Katedra rádiológie SZU, Bratislava
Mamografia – jej význam, možnosti, technické trendy, súčasný stav a perspektíva
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Epidemiológia, etiológia, diagnostika a skríning karcinómu pľúc
MUDr. Vladimír Bella
Onkologická prsníková ambulancia, Národný onkologický ústav, Bratislava
Stav skríningu karcinómu prsníka a ďalšie možnosti rozvoja
doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Miesto a prínos PET v onkologickej diagnostike
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby Jesseniovej lekárskej fakulty UK a MFN, Martin
Úloha a možnosti patológa v onkológii
h. doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Miesto operačnej liečby v liečbe gynekologických nádorov a stav na Slovensku
MUDr. Karel Kroupa
Chirurgická klinika NOÚ, Bratislava
Zásady a možnosti chirurgickej liečby kolorektálneho karcinómu
MUDr. Lenka Slanináková
Medicínsky poradca pre onkológiu, Merck Pharma k.s.
ERBITUX®: cielená blokáda egfr zvyšuje účinnosť liečby
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Národný onkologický register SR, NCZI, Bratislava
Národný onkologický register Slovenskej republiky – základný zdroj informácií v zdravotníckej politike
Katarína Matová
Detský mobilný hospic Plamienok, Stupava
Detský mobilný hospic Plamienok a 4. bratislavský seminár detskej paliatívnej starostlivosti .
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
ZaujÍmavosti zo zahraničnej tlače
TEST
Autodidaktický test č. 1/2006 .
created by © zooom.sk s.r.o.